Sessió 03/2020 Ordinària de Ple Municipal del 28 de maig de 2020

Sessió 03/2020 Ordinària de Ple Municipal del 28 de maig de 2020

Ple Municipal - Ordinària 28/05/2020 20:00h Publicat el: 04/06/20 16:56h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Document

  Sense documents publicats

  2h 06' 29'' 0 Intervencions
  2h 44' 58'' 0 Intervencions