Sessió 04/2020 Ordinària de Ple Municipal del 30 de juliol de 2020

Sessió 04/2020 Ordinària de Ple Municipal del 30 de juliol de 2020

Ple Municipal - Ordinària 30/07/2020 20:00h Publicat el: 31/07/20 14:04h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

  Anar als documents
  2h 18' 15'' 0 Intervencions
  2h 35' 01'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria