Sessió 05/2020 Ordinària de Ple Municipal del 24 de setembre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 24/09/2020 20:00h Publicat el: 28/09/20 10:05h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Convocatòria

  2h 40' 57'' 0 Intervencions
  3h 06' 19'' 0 Intervencions