Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 26 de novembre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 26/11/2020 20:00h Publicat el: 30/11/20 13:32h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Convocatòria

  3h 31' 51'' 0 Intervencions
  3h 32' 14'' 0 Intervencions