Sessió 01/2021 Ordinària de Ple Municipal del 28 de gener de 2021

Sessió 01/2021 Ordinària de Ple Municipal del 28 de gener de 2021

Ple Municipal - Ordinària 28/01/2021 20:00h Publicat el: 02/02/21 13:47h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

  Anar als documents
  0h 42' 37'' 0 Intervencions
  2h 42' 18'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria