Sessió 02/2021 Ordinària de Ple Municipal del 25 de març de 2021

Sessió 02/2021 Ordinària de Ple Municipal del 25 de març de 2021

Ple Municipal - Ordinària 25/03/2021 20:00h Publicat el: 26/03/21 13:13h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

  Anar als documents
  0h 21' 39'' 0 Intervencions
  1h 05' 40'' 0 Intervencions
  1h 24' 56'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria