Sessió 03/2021 Ordinària de Ple Municipal del 27 de maig de 2021

Ple Municipal - Ordinària 27/05/2021 20:00h Publicat el: 31/05/21 12:02h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

 

Convocatòria

  1h 30' 28'' 0 Intervencions
  1h 30' 50'' 0 Intervencions