Sessió 04/2021 Ordinària de Ple Municipal del 29 de juliol de 2021

Sessió 04/2021 Ordinària de Ple Municipal del 29 de juliol de 2021

Ple Municipal - Ordinària 29/07/2021 20:00h Publicat el: 03/08/21 10:22h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

 

  Anar als documents
  0h 14' 45'' 1 Intervencions
  2h 05' 29'' 0 Intervencions
  2h 17' 30'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria