Sessió 5/2021 Ordinària de Ple Municipal del 30 de setembre de 2021

Sessió 5/2021 Ordinària de Ple Municipal del 30 de setembre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 30/09/2021 20:00h Publicat el: 04/10/21 08:49h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

  Anar als documents
  0h 16' 58'' 0 Intervencions
  1h 00' 39'' 0 Intervencions
  1h 02' 08'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria