Sessió 06/2021 Extraordinària de Ple Municipal del 28 d'octubre d...

Sessió 06/2021 Extraordinària de Ple Municipal del 28 d'octubre de 2021

Ple Municipal - Extraordinària 28/10/2021 09:30h Publicat el: 08/11/21 09:39h

Observacions de la sessió:

Aquesta sessió de Ple s'ha celebrat per mitjans telemàtics, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Document

Convocatòria